Rechtsgebieden


Aanbestedingsrecht

bekijk advocaten

Aanbestedingsrecht houdt zich bezig met het in de markt zetten van een (overheids)opdracht.

Agrarisch recht

bekijk advocaten

Het agrarisch recht houdt zich bezig met alle facetten van de agrarische onderneming en de agriƫr als ondernemer zelf.

Algemene praktijk

bekijk advocaten

De algemene praktijk is in feite geen afzonderlijk rechtsgebied. De advocaat met een algemene praktijk houdt zich bezig met meerdere rechtsterreinen.

Ambtenarenrecht

bekijk advocaten

Het ambtenarenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van ambtenaren.

Arbeidsrecht

bekijk advocaten

Het arbeidsrecht houdt zich bezig met regels betreffende onder meer de verhouding tussen een werkgever en een werknemer.

Asiel- en vluchtelingenrecht

bekijk advocaten

Bij asiel- en vluchtelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij iemand bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren.

Belastingrecht

bekijk advocaten

Het belastingrecht houdt zich bezig met regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Bestuursrecht

bekijk advocaten

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal.

Burgerlijk procesrecht

bekijk advocaten

Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels die het verloop van een procedure voor de burgelijke rechter regelen.

Cassatie

bekijk advocaten

Bij cassatie houdt men zich bezig met het procederen bij de Hoge Raad.

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 33 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich sinds begin dit jaar registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.

Tot nu toe hebben ongeveer 6000 advocaten zich geregistreerd. Advocaten die nog niet hun rechtsgebied(en) hebben geregistreerd zijn vooralsnog alleen op naam te vinden in de nieuwe zoekmachine. Voor 1 maart 2020 moet iedere advocaat zich hebben geregistreerd.