Rechtsgebieden


Erfrecht

bekijk advocaten

Het erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden.

Financieel recht

bekijk advocaten

Financieel recht houdt zich bezig met alle aspecten van vermogensbeheer of beleggingsadvies.

Gezondheidsrecht

bekijk advocaten

Het gezondheidsrecht houdt zich bezig met rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg.

Huurrecht

bekijk advocaten

Het huurrecht houdt zich bezig met alle aspecten van huur en verhuur.

Informaticarecht / ICT recht

bekijk advocaten

ICT-recht houdt zich bezig met regels over de interactie tussen recht en de digitale wereld.

Insolventierecht

bekijk advocaten

Insolventierecht houdt zich bezig met verschillende situaties waarin een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden.

Intellectueel eigendomsrecht

bekijk advocaten

Intellectuele eigendomsrecht houdt zich bezig met rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals muziek, merken, software, games, teksten en foto's.

Letselschaderecht

bekijk advocaten

Het letselschaderecht houdt zich bezig met de aansprakelijkheid voor en de begroting van de schade die een mens lijdt als hij of zij door de schuld van een ander gewond is geraakt of is overleden.

Mededingingsrecht

bekijk advocaten

Mededingingsrecht houdt zich bezig met rechtsregels die betrekking hebben op gedragingen waardoor de concurrentie tussen ondernemingen wordt beperkt, vervalst of verhinderd.

Omgevingsrecht

bekijk advocaten

Het omgevingsrecht houdt zich bezig met regels omtrent de fysieke omgeving waarin wij leven (milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening).

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 33 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich sinds begin dit jaar registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.

Tot nu toe hebben ruim 5.100 advocaten zich geregistreerd. Advocaten die nog niet hun rechtsgebied(en) hebben geregistreerd zijn vooralsnog alleen op naam te vinden in de nieuwe zoekmachine. Voor 1 maart 2020 moet iedere advocaat zich hebben geregistreerd.