Rechtsgebieden


Economisch ordeningsrecht

bekijk advocaten

Het economisch ordeningsrecht houdt zich bezig met aanspraken op de fysieke omgeving voor wat betreft inrichting en het beheer van die omgeving, zoals de behoefte aan wonen, werken, verkeer, natuur, recreatie en delfstoffenwinning.

Energierecht Mededingingsrecht Telecommunicatierecht

Erfrecht

bekijk advocaten

Het erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden.

Financieel recht

bekijk advocaten

Financieel recht houdt zich bezig met alle aspecten van vermogensbeheer of beleggingsadvies.

Bankrecht

Gezondheidsrecht

bekijk advocaten

Het gezondheidsrecht houdt zich bezig met rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg.

Huurrecht

bekijk advocaten

Het huurrecht houdt zich bezig met alle aspecten van huur en verhuur.

Bedrijfsruimte Woonruimte

Informatierecht

bekijk advocaten

Informatierecht houdt zich bezig met onderdelen van het recht die met informatie van doen hebben, de vrijheid om informatie te verspreiden en te ontvangen en de begrenzing daarvan.

IT recht Mediarecht

Insolventierecht

bekijk advocaten

Insolventierecht houdt zich bezig met verschillende situaties waarin een persoon of een bedrijf geconfronteerd wordt met schulden.

Faillissement Surseance van betaling WSNP

Intellectueel eigendomsrecht

bekijk advocaten

Intellectuele eigendomsrecht houdt zich bezig met rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals muziek, merken, software, games, teksten en foto's.

Letselschaderecht

bekijk advocaten

Het letselschaderecht houdt zich bezig met de aansprakelijkheid voor en de begroting van de schade die een mens lijdt als hij of zij door de schuld van een ander gewond is geraakt of is overleden.

Omgevingsrecht

bekijk advocaten

Het omgevingsrecht houdt zich bezig met regels omtrent de fysieke omgeving waarin wij leven (milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening).

Milieurecht Natuurbeschermingsrecht Ruimtelijk bestuursrecht Waterrecht

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 35 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.