Specialisatie­verenigingen


Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Haagse Vereniging van Strafrechtadvocaten (HVSA) deelt deskundigheid, kennis en ervaring op het gebied van strafrecht aan advocaten die kantoor houden in de regio Den Haag en die zich willen onderscheiden van andere advocaten op het gebied van strafrecht. De HVSA organiseert elk jaar diverse lezingen op het gebied van strafrecht en biedt ruimte voor intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg.

Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)

De Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen is in 1996 opgericht als platform voor de fiscale advocatuur. Onze leden zijn gespecialiseerde advocaten in het fiscale straf- en boeterecht, het invorderingsrecht, fiscale (formele) procedures, civiele procedures met fiscale aspecten en fiscale advisering.

Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

De Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (afgekort: NVJSA) heeft als hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van jonge strafrechtadvocaten. De NVJSA streeft dit doel o.a. na door het periodiek organiseren van evenementen waar jonge strafrechtadvocaten elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen, zoals lezingen, cursussen, studiereizen en/of borrels. Ook bevordert de vereniging korting en voorrang op relevante cursussen en opleidingen voor leden.

Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA)

De NVVMA is: een (sub)vereniging van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) een specialisatievereniging van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Wij stimuleren de bewustwording bij advocaten in hun dagelijkse praktijk van de mogelijkheden die mediation biedt en voeren overleg met de Algemene Raad. Al onze leden zijn MfN registermediators en advocaat of voormalig advocaat. Zij voldoen aan de bijbehorende kwaliteitseisen MfN kwaliteitsregister en NOVA regels. een opleidingsinstituut. de NVVMA organiseert voor haar leden jaarlijks een aantal door het MfN geaccrediteerde workshops en lezingen waar wij met onze leden van gedachte wisselen over actuele onderwerpen. Daarnaast houden wij onze leden regelmatig op de hoogte van relevante ontwikkelingen voor onze praktijk door middel van nieuwsbrieven en mailings. Een gesprekspartner voor ondernemingen, instanties en organisaties in het bedrijfsleven, de non-profitsector en binnen de overheid. Wij spannen ons ervoor in om mediation bij bedrijven en ondernemers bekend te maken als efficiënte oplossingsmethode.

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

De NVSA stelt zich ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van straf(proces)recht en hulpwetenschappen, zulks onder meer door het organiseren van opleidingen en studiebijeenkomsten, danwel het verlenen van medewerking daaraan, alsmede door de onderlinge uitwisseling van informatie en alle overige activiteiten die tot dit doel kunnen bijdragen.

Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten (Disciplina)

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten in Nederland op het gebied van tuchtrecht, het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het tuchtrecht en het behartigen van de belangen van haar leden.

Nederlandse Vereniging van Vervoerrecht Advocaten

De Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten (NVA) bestaat al sinds 1996 en heeft tot doel het bevorderen van de deskundige beroepsuitoefening door advocaten alsmede het leveren van een bijdrage aan de rechtsontwikkeling op het gebied van het vervoerrecht. De vereniging wil dit realiseren door het onderhouden van contacten met instanties en organisaties werkzaam op dat gebied, het organiseren van studie- en discussiebijeenkomsten, onderlinge uitwisseling van informatie en het publiceren van artikelen en opvallende jurisprudentie. Het doel en de werkwijze van de NVA zijn vastgelegd in de statuten. Advocaten kunnen alleen lid worden van de NVA als zij over voldoende ervaring en deskundigheid beschikken op het gebied van het vervoerrecht.

Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPAN)

De Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (de vPAN) is de specialisatievereniging voor advocaten die rechtsbijstand verlenen aan cliënten die met een gedwongen opname in de psychiatrie te maken krijgen of met mensen die onder voorwaarden thuis kunnen blijven wonen. De advocaten die zijn aangesloten bij de vPAN hebben zich gespecialiseerd om de belangen van psychiatrisch patiënten zo goed mogelijk te behartigen. De Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland organiseert voor de aangesloten advocaten bijeenkomsten en cursussen. Ook worden intervisie-bijeenkomsten voor de aangesloten advocaten opgezet. Op deze bijeenkomsten leren advocaten van elkaars ervaringen en geven zij elkaar feedback bij concrete praktijk-vragen die zich voordoen.

Rotterdamse Vereniging BOPZ Advocaten (RVBA)

De Rotterdamse Vereniging BOPZ Advocaten (RVBA) is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging. De bij de vereniging aangesloten leden zijn allemaal advocaten die werkzaam zijn op het terrein van het psychiatrisch patiëntenrecht. Waaruit bestaan de werkzaamheden van een BOPZ advocaat eigenlijk? Het leveren van juridische bijstand aan mensen die op grond van de Wet BOPZ gedwongen opgenomen dreigen te worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Juridische bijstand en advisering aan mensen die reeds opgenomen zijn, bijvoorbeeld bij verlengingsverzoeken, ontslagverzoeken en klachten tegen dwangmedicatie en behandeling. Wat doet de Rotterdamse Vereniging van BOPZ Advocaten? Het in stand houden en en waar nodig bevorderen van de deskundige juridische bijstand aan gedwongen opgenomen psychiatrische patiënten door het stellen van opleidingsvereisten aan haar leden. Het organiseren van vakinhoudelijke lezingen voor haar leden op zowel juridisch vlak als door partijen uit het werkveld zoals de psychiatrie, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg.

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten (SSZ)

De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Zij kunnen de cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als werknemers en werkgevers, optimaal bijstaan bij hun probleem met de sociale zekerheid. De leden van de Vereniging beschikken over een jarenlange en uitvoerige ervaring in de Sociale Zekerheidsrecht praktijk.

Specialisatieverenigingen

Advocaten kunnen zich aansluiten bij een specialisatievereniging op een bepaald rechtsgebied. Ze moeten dan aan de voorwaarden voldoen die de specialisatievereniging stelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het volgen van opleiding, per jaar voldoende uren bezig zijn met deze specialisatie en een aantal jaar werkzaam zijn als advocaat.

Het is niet verplicht voor advocaten om zich bij een specialisatievereniging aan te sluiten.
U kunt in de zoekmachine “Zoek een advocaat” zoeken naar een advocaat die zich heeft aangesloten bij een specialisatievereniging.

Bij het overzicht van alle specialisatieverenigingen ziet u wel welke advocaten zich hebben aangesloten bij de specialisatievereniging. Zie voor meer informatie de website van de specialisatievereniging.

Keurmerk_specialisatievereniging

Bij een aantal verenigingen staat het keurmerk specialisatieverenigingen vermeld. Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging die dit keurmerk toegekend heeft gekregen. Advocaten(kantoren) kunnen het beeldmerk opvragen bij de betreffende specialisatievereniging.