Rechtsgebieden


Aanbestedingsrecht

bekijk advocaten

Aanbestedingsrecht houdt zich bezig met het in de markt zetten van een (overheids)opdracht.

Agrarisch recht

bekijk advocaten

Het agrarisch recht houdt zich bezig met alle facetten van de agrarische onderneming en de agriƫr als ondernemer zelf.

Algemene praktijk

bekijk advocaten

De algemene praktijk is in feite geen afzonderlijk rechtsgebied. De advocaat met een algemene praktijk houdt zich bezig met meerdere rechtsterreinen.

Bestuursrecht Burgerlijk recht Strafrecht

Ambtenarenrecht

bekijk advocaten

Het ambtenarenrecht houdt zich bezig met de rechtspositie van ambtenaren.

Militairen

Arbeidsrecht

bekijk advocaten

Het arbeidsrecht houdt zich bezig met regels betreffende onder meer de verhouding tussen een werkgever en een werknemer.

Arbeidsmediation Collectief ontslag Internationaal arbeidsrecht Medezeggenschap Pensioenen

Asiel- en vluchtelingenrecht

bekijk advocaten

Bij asiel- en vluchtelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij iemand bijvoorbeeld om veiligheidsredenen niet naar zijn of haar land kan terugkeren.

Mensenhandel

Belastingrecht

bekijk advocaten

Het belastingrecht houdt zich bezig met regels over de heffing en de invordering van belastingen.

Bestuursrecht

bekijk advocaten

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal.

Bestuursprocesrecht Europees recht Handhavingsrecht Subsidierecht

Burgerlijk procesrecht

bekijk advocaten

Het burgerlijk procesrecht is het geheel van rechtsregels die het verloop van een procedure voor de burgerlijke rechter regelen.

Arbitrage Beslag- en executierecht Litigation

Cassatie

bekijk advocaten

Bij cassatie houdt men zich bezig met het procederen bij de Hoge Raad.

Belasting Civiel Straf

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 35 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.