Rechtsgebieden


Economisch ordeningsrecht

bekijk advocaten

Het economisch ordeningsrecht houdt zich bezig met aanspraken op de fysieke omgeving voor wat betreft inrichting en het beheer van die omgeving, zoals de behoefte aan wonen, werken, verkeer, natuur, recreatie en delfstoffenwinning.

Energierecht Mededingingsrecht Telecommunicatierecht

Erfrecht

bekijk advocaten

Het erfrecht houdt zich bezig met de bezittingen en schulden van iemand die is overleden.

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 35 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.