Rechtsgebieden


Verbintenissenrecht

bekijk advocaten

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht en houdt zich bezig met verbintenissen uit wet, overeenkomst en natuurlijke verbintenis. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen personen.

Verzekeringsrecht

bekijk advocaten

Het verzekeringsrecht houdt zich bezig met rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Vreemdelingenrecht

bekijk advocaten

Het vreemdelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie.

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 33 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich sinds begin dit jaar registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.

Tot nu toe hebben ruim 5.100 advocaten zich geregistreerd. Advocaten die nog niet hun rechtsgebied(en) hebben geregistreerd zijn vooralsnog alleen op naam te vinden in de nieuwe zoekmachine. Voor 1 maart 2020 moet iedere advocaat zich hebben geregistreerd.