Rechtsgebieden


Omgevingsrecht

bekijk advocaten

Het omgevingsrecht houdt zich bezig met regels omtrent de fysieke omgeving waarin wij leven (milieu, water, natuur en ruimtelijke ordening).

Milieurecht Natuurbeschermingsrecht Ruimtelijk bestuursrecht Waterrecht

Ondernemingsrecht

bekijk advocaten

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met alle regels die verband houden met het uitoefenen van een bedrijf.

Agentuur en distributie Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Fusies en overnames Vennootschappen Verenigingen en stichtingen

Onderwijsrecht

bekijk advocaten

Het onderwijsrecht houdt zich bezig met de kwaliteitszorg van leerlingen en financiering van onderwijs en subsidie aan studenten.

Onteigeningsrecht

bekijk advocaten

Het onteigeningsrecht houdt zich bezig met de ontneming van het eigendom van burgers of bedrijven ten behoeve van het algemeen belang.

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 35 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.