Specialisatie­verenigingen


Vereniging van tbs advocaten

De Vereniging van tbs-advocaten stelt zich ten doel de kwaliteit te vergroten van advocaten die zich bezig houden met een dreigende of opgelegde tbs-maatregel. De Vereniging van tbs-advocaten beoogt ook een bijdrage te leveren aan de deskundigheid van andere strafrechtadvocaten. Alleen specialisten kunnen lid worden van de vereniging.

Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBRA)

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht. De VBR-A richt zich op het op een hoger plan brengen van de advocatuurlijke bouwrecht-beoefening, en richt zich daarbij niet alleen op grote kantoren, maar zeker ook op kleine, middelgrote en niche-kantoren. Topspecialisten voorzien cursisten (aspirant-leden) van de VBR-A opleiding van informatie op hoog niveau, en voor de leden wordt jaarlijks voorzien in voldoende éducation-permanente-activiteiten op niveau, om zeker te stellen dat de kennis ten minste op niveau blijft. Als gevolg daarvan kan de VBR-A-advocaat zich profileren in de wereld van het bouwen, en zich staande houden tussen de juridische en niet-juridisch geschoolde adviseurs.

Specialisatieverenigingen

Advocaten kunnen zich aansluiten bij een specialisatievereniging op een bepaald rechtsgebied. Ze moeten dan aan de voorwaarden voldoen die de specialisatievereniging stelt. Dit kan bijvoorbeeld zijn het volgen van opleiding, per jaar voldoende uren bezig zijn met deze specialisatie en een aantal jaar werkzaam zijn als advocaat.

Het is niet verplicht voor advocaten om zich bij een specialisatievereniging aan te sluiten.
U kunt in de zoekmachine “Zoek een advocaat” zoeken naar een advocaat die zich heeft aangesloten bij een specialisatievereniging.

Bij het overzicht van alle specialisatieverenigingen ziet u wel welke advocaten zich hebben aangesloten bij de specialisatievereniging. Zie voor meer informatie de website van de specialisatievereniging.

Keurmerk_specialisatievereniging

Bij een aantal verenigingen staat het keurmerk specialisatieverenigingen vermeld. Het keurmerk specialisatieverenigingen is een beeldmerk dat advocaten(kantoren) mogen gebruiken wanneer zij aangesloten zijn bij een specialisatievereniging die dit keurmerk toegekend heeft gekregen. Advocaten(kantoren) kunnen het beeldmerk opvragen bij de betreffende specialisatievereniging.