Rechtsgebieden


Transport- en handelsrecht

bekijk advocaten

Het transport- en handelsrecht houdt zich bezig met regels over handel en vervoer van goederen, hetzij over de weg en over de zee, binnenwater, het spoor en door de lucht.

Tuchtrecht

bekijk advocaten

Tuchtrecht houdt zich bezig met disciplinaire uitspraken en regels waaraan een beroepsgroep is onderworpen.

Advocatentuchtrecht Deurwaarderstuchtrecht Makelaardij tuchtrecht Medisch tuchtrecht Militair tuchtrecht Tuchtrecht notarissen, accountants en belastingadviseurs

Vastgoedrecht

bekijk advocaten

Vastgoedrecht houdt zich bezig met onroerend goed, waaronder de juridische aspecten van projectontwikkeling, financiering, verkoop, koop, huur en verhuur.

Bouwrecht Burenrecht Erfdienstbaarheden Erfpacht

Verbintenissenrecht

bekijk advocaten

Het verbintenissenrecht is een deelgebied van het burgerlijk recht en houdt zich bezig met verbintenissen uit wet, overeenkomst en natuurlijke verbintenis. Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen personen.

Agentuur en distributie

Verzekeringsrecht

bekijk advocaten

Het verzekeringsrecht houdt zich bezig met rechtsregels die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Vreemdelingenrecht

bekijk advocaten

Het vreemdelingenrecht houdt zich bezig met situaties waarbij men in Nederland wil komen wonen, werken, studeren of verblijven bij familie.

Vreemdelingenbewaring

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 35 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.