Rechtsgebieden


Ondernemingsrecht

bekijk advocaten

Het ondernemingsrecht houdt zich bezig met alle regels die verband houden met het uitoefenen van een bedrijf.

Onderwijsrecht

bekijk advocaten

Het onderwijsrecht houdt zich bezig met de kwaliteitszorg van leerlingen en financiering van onderwijs en subsidie aan studenten.

Onteigeningsrecht

bekijk advocaten

Het onteigeningsrecht houdt zich bezig met de ontneming van het eigendom van burgers of bedrijven ten behoeve van het algemeen belang.

Personen- en Familierecht

bekijk advocaten

Het personen- en familierecht houdt zich bezig met zaken die de familie en het kind betreffen, zoals scheiding, geboorte, afstamming en kinderbeschermingsmaatregelen.

Psychiatrisch patiƫntenrecht

bekijk advocaten

Het psychiatrisch patiƫntenrecht houdt zich bezig met de gedwongen opname en behandelingen in de psychiatrie.

Slachtofferrecht

bekijk advocaten

Slachtofferrecht is het onderdeel van het strafprocesrecht dat zich bezighoudt met de belangen van personen die slachtoffer zijn van een misdrijf.

Sociaal-zekerheidsrecht

bekijk advocaten

Het sociaal-zekerheidsrecht houdt zich bezig met regels die ervoor zorgen dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid een inkomen hebben.

Sportrecht

bekijk advocaten

Het sportrecht houdt zich bezig met alle aspecten van uitoefeningen van sport.

Strafrecht

bekijk advocaten

Het strafrecht houdt zich bezig met de vraag welk gedrag strafbaar is en welke straffen op overtreding van de regels staan. Het strafprocesrecht gaat over de vraag welke procedure hierbij gevolgd moet worden.

Transport- en handelsrecht

bekijk advocaten

Het transport- en handelsrecht houdt zich bezig met regels over handel en vervoer van goederen, hetzij over de weg en over de zee, binnenwater, het spoor en door de lucht.

Rechtsgebieden

Het recht in Nederland gaat over veel verschillende zaken. Om het overzichtelijker te maken is het recht opgedeeld in verschillende rechtsgebieden.

Advocaten moeten aangeven in welk rechtsgebied zij werkzaam zijn. Er zijn in totaal 33 rechtsgebieden. Deze rechtsgebieden worden hiernaast uitgelegd. 

Rechtsgebiedenregister
De bron van deze zoekmachine is het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich sinds begin dit jaar registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebied(en) waarop zij werkzaam zijn. Per rechtsgebied is iedere advocaat verplicht om tien opleidingspunten per jaar te halen.

Tot nu toe hebben ongeveer 6000 advocaten zich geregistreerd. Advocaten die nog niet hun rechtsgebied(en) hebben geregistreerd zijn vooralsnog alleen op naam te vinden in de nieuwe zoekmachine. Voor 1 maart 2020 moet iedere advocaat zich hebben geregistreerd.